wpa132a778.png

© 2017 GA&P

 

wp8c50d476_0f.jpg
wp0432d167.png
Damianenweg 1 | 5491 TJ Sint-Oedenrode | Email: info@gaenp.nl
Regisseur Openbare Ruimte
European Tree Technician
(Boomtechnisch adviseur)
Beleidsmedewerker
Beleidsontwikkelaar
Landschappelijke inpassingsplannen
Quickscan/Natuurtoets wet Natuurbescherming
Plattelandsontwikkeling
Groen/natuur/landschap
Inrichting & Beheer openbare ruimte
Projectmanagement
Procesmanagement
Koppeling sociaal domein
De mensen van GA&P hebben jarenlange ervaring op het gebied van de openbare
Ruimte. Ze weten overzicht te houden in complexe situaties en zijn gewend te werken
In politieke en bestuurlijke organisaties waarbij financiële en maatschappelijke
spanningsvelden een grote rol spelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@gaenp.nl